شرکت دانش بنیان ویراتک شریف در نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف با مدیریت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از نیروهای متعهد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:

1) برنامه نویس و توسعه دهنده وب سمت کلاینت (آقا)
○ مس...