فعالیت های آموزشی مطابق با برنامه های شرکت فنی و مهندسی اساد میتواند در هر شهری از ایران عزیزمان مورد استفاده کاری قرار بگیرد و ما در تلاشیم تا کار افرینانی بزرگ برای هر استان و هر شهر ایجاد نماییم
دوره های آموزشی رباتیک ،هوافضا،خلاقیت و بازی که با پشتیبا...