آشنا و علاقه مند به ترجمه زبان انگلیسی
دانشجوی ترم های آخر و یا فارغ التحصیل مقطع کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، ادبیات زبان انگلیسی و یا رشته های مرتب...