ورود اطلاعات مشخص و طبقه بندی شده
ترجیحا آشنا به سئو ، فتوشاپ و یا نرم افزار های مشابه
حقوق مکفی ، محدوده شرکت در بازار بزرگ تهران