دعوت به همکاری مترجمین عمومی و تخصصی موسسه مستر پیپر

مجموعه پژوهشی مستر پیپر با دو شعبه فعال در سطح شهر مشهد در زمینه ترجمه مقالات و متون دانشگاهی و ... دعوت به همکاری می نم...