یک برند خوشنام صنایع غذایی ایران در راستای تکمیل کادر دفتر مرکزی خود به یک مسئول دفتر خانم با شرایط زیر نیازمند است:
میزان تحصیلات:
کاردانی یا کارشناسی علوم اداری، علوم کامپی...