مترجم و تولید محتوا ، ارسال مطلب ،مارکتینگ ، پشتیبانی وردپرس