مرکز KFIRI استرالیا با همکاری موسسه هوش نیک از افراد واجد شرایط در رشته روانشناسی به صورت پاره وقت وتمام وقت در راستای معرفی خدمات و همچنین ارائه تکنیک های جدید سنجش هوش کودکان و هوش مالی به اولیا مهد کودک ها و مدارس ابتدایی و همچنین انجام تست های فوق ح...