برنامه توسعه بنیاد علمی پژوهشی کیت کو
بنیاد علمی پژوهشی کیت کو در زمینه کارآفرینی و گسترش فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود فرصتی ایده آل را برای افراد علاقه مند به فعالیت های پژوهشی و تدریس فراهم آورده است و از دانشج...