' گروه آموزشی استاد ' تنها مرجع تخصصی در حوزه کاریابی آموزشی در کل کشور،
طرف قرارداد با معتبر ترین مدارس در زمینه تامین نیرو انسانی
برای سال تحصیلی 96-97 از فارغ التحصیلان،...