واحد کارگزینی صنایع رباتیک ایران استخدام می نماید.
شرکت صنایع رباتیک ایران ،نسل برتر طراحان رباتیک (شماره ثبت:49557) به منظور گسترش دانش رباتیک در سراسر کشور در بین دانش آموزان این مرز و بوم از دانشجویان و فارغ التح...