ادعای مالکیت شرکت NAQIBSAZEH GROUP

در صورتی که مدعی هستید این سازمان تحت مالکیت شما بوده و شخص دیگری به اشتباه آن را به نام خود در سیستم ثبت کرده است، می‌توانید از طریق این فرم ادعای خود را ثبت نمایید تا در اولین فرصت به آن رسیدگی شود.

  • *: الزامی