پی سی دُکی - کاور

تعمیر کامپیوتر شما، در هر زمان، در هر مکان با پی سی دُکیتعمیر کامپیوتر شما، در هر زمان، در هر مکان با پی سی دُکی

مسعود شاطرآبادی
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

بعد از دریافت درخواست علاقه‌مندان به همکاری، با فرد تماس حاصل میگردد
در صورت نظر مثبت هر دو طرف، یک ماه همکاری آزمایشی/آموزشی شروع می‌شود. در این مدت، مهارت‌های فرد، تطابق روحیات فرد با فرهنگ سازمانی ما، و ... مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

فرصت های شغلی پی سی دُکی

 موردی یافت نشد

درباره‌ی پی سی دُکی چه می‌گویند؟