دیجی محتوا - کاور

اولین فروشگاه تخصصی خرید و فروش محتوای الکترونیکی در ایران افتتاح گردیداولین فروشگاه تخصصی خرید و فروش محتوای الکترونیکی در ایران افتتاح گردی...

مهدی بیکی پور
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

بصورت مجازی از انها تست گرفته شود
و انها را برای ساخت محتوای جذاب اموزش داد

 

برنامه‌ی جهت‌دهی نیروی انسانی

رهبری جهانی را در حوزه خوداشتغالی محتوا داشته باشم

نمودار ساختار سازمانی

نمودار ساختار سازمانی - دیجی محتوا
برای بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید


توضیحات ساختار سازمانی

مدیریت- کارکنان مجازی- مشتریان-

فرصت های شغلی دیجی محتوا

 موردی یافت نشد

درباره‌ی دیجی محتوا چه می‌گویند؟