کاوه صنعت شریف - کاور

فعال در حوزه سیستم های مبتنی بر رایانش ابری - طراحى و ساخت سیستم‌هاى رباتیک و اتوماسیون صنعتیفعال در حوزه سیستم های مبتنی بر رایانش ابری - طراحى و ساخت سیستم‌هاى...

پریسا انتظامی
1+
 کارِش درسته