ایده نگاران ققنوس - کاور

طراحی، بهینه سازی و پشتیبانی وب سایت و خدمات تخصصی شبکهطراحی، بهینه سازی و پشتیبانی وب سایت و خدمات تخصصی شبکه

4+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

فعلا برنامه جذب نیروی انسانی شرکت بر پایه دورکاری و پروژه محوری است.

 

فرصت های شغلی ایده نگاران ققنوس

 موردی یافت نشد

درباره‌ی ایده نگاران ققنوس چه می‌گویند؟