ویرا ناب زاگرس - کاور

تولید نمایشگرهای سه بعدی هولوگرافیک (نمایش تصاویر معلق در هوا)تولید نمایشگرهای سه بعدی هولوگرافیک (نمایش تصاویر معلق در هوا)

holax.ir
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

این پروژه هزینه نیروی انسانی زیادی ندارد.نهایتا با پرسنل 5 تا 10 نفر میتوان بیشترین بازدهی را داشت

 

فرصت های شغلی ویرا ناب زاگرس

 موردی یافت نشد

درباره‌ی ویرا ناب زاگرس چه می‌گویند؟