خاکستری محض - کاور

Don't LOoK bACKDon't LOoK bACK

Payam-Davoodi-46
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

مشارکت 50/50

 

برنامه‌ی جهت‌دهی نیروی انسانی

don't LooK Back

فرصت های شغلی خاکستری محض

 موردی یافت نشد

درباره‌ی خاکستری محض چه می‌گویند؟