کنترل و پردازش هوشمند - کاور

طراحی،تامین،اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی ، تله متری ، اسکاداطراحی،تامین،اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی ، تله متری ، اسکادا

ICPco
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

وجود سرفصل های مخابراتی در این حوزه و لزوم انطباق این فصول با مبانی سیستم های کنترلی موجود ،ورود و پایه ریزی گروهی جدید در مجموعه را اجتناب نا پذیر می نماید . به همین منظور در این واحد از کارشناسان کنترلی که آماده ارائه پیشنهادات و اجرای پروژه های کنترلی – مخابراتی نیز باشند استقبال می شود

 

توضیحات ساختار سازمانی

شرکت کنترل و پردازش هوشمند در سال 1385 و با رویکرد ارایه خدمات مهندسی، طراحی و اجرای پروژه ، تامین و خرید تجهیزات، ساخت ، نصب و راه اندازی در حوزه اتوماسیون صنعتی پایه ریزی شده و به ثبت رسید.

فرصت های شغلی کنترل و پردازش هوشمند

 موردی یافت نشد

درباره‌ی کنترل و پردازش هوشمند چه می‌گویند؟