موسسه تدبیر مشاوران ساحل - کاور

ثبت شرکت کلیه تغییرات شرکت ها اخذکارت بازرگانی ثبت برند - علایم تجاری رتبه بندی پیمانکاری مشاورهثبت شرکت کلیه تغییرات شرکت ها اخذکارت بازرگانی ثبت برند - علایم تجا...

رضا فدوی
1+
 کارِش درسته

برنامه جذب نیروی انسانی

این موسسه ظرفیت حداقل 2تا3نفرنیروی انسانی دریک ماه راجهت ارتقاء به سطح اول درمنطقه راداراست

 

برنامه‌ی جهت‌دهی نیروی انسانی

بهترین خدمات به مشتریان

نمودار ساختار سازمانی

نمودار ساختار سازمانی - موسسه تدبیر مشاوران ساحل
برای بزرگنمایی، روی تصویر کلیک کنید


توضیحات ساختار سازمانی

با2نفرسرمایه گذارو3نفراعضاء هیئت مدیره تشگیل شده است

فرصت های شغلی موسسه تدبیر مشاوران ساحل

 موردی یافت نشد

درباره‌ی موسسه تدبیر مشاوران ساحل چه می‌گویند؟