شرکت فنی ومهندسی آساد - کاور

برگزار کننده دوره های آموزشی رباتیک،هوافضا،معماری،سازه ماکارونی،خلاقیت و بازی در تمامی مدارس کشوربرگزار کننده دوره های آموزشی رباتیک،هوافضا،معماری،سازه ماکارونی،خلاقیت...

 کارِش درسته