شرکت پارس نت در عرصه ارایه اینترنت پرسرعت و خدمات کامپیوتری فعالیت دارد.